Nie spłacamy chwilówki. Co dalej?

Dla wielu osób chwilówki kojarzą się z produktami finansowymi, których spłacanie po terminie wiąże się ze sporymi opłatami. W stwierdzeniu tym jest sporo prawdy, ale nie jest to cała prawda. Co zatem stanie się, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci chwilówki w wybranym terminie? Jakie będą poszczególne kroki firmy pożyczkowej?

Coraz bardziej uporczywe telefony - z nami takich nie będzie zakredytowani.eu.

Opóźnienie w spłacie chwilówki wiąże się najczęściej z naliczeniem stosunkowo niewielkich odsetek. Ich wysokość jest zależna przede wszystkim od wewnętrznej polityki danej firmy, ale z reguły nie sa one zbyt uciążliwe. Problem pojawia się wraz z coraz częstszymi powiadomieniami (w tym telefonicznymi i listownymi). Pożyczkodawca najczęściej każe sobie za nie słono płacić, biorąc pod uwagę wysokość zaciągniętego zobowiązania. W międzyczasie pożyczkodawca może nam zaproponować przełożenie terminu spłaty na później. Nie zawsze warto decydować się na tą opcję, gdyż najczęściej wiąże się ona ze sporymi kosztami (nawet 20 procent zaciągniętej chwilówki).

Pożyczkodawca nie daje rady? Czas na windykację

Jeśli czas opóźnienia spłaty chwilówki będzie dłuższy niż 30 dni, pożyczkodawca najprawdopodobniej skorzysta z pomocy firmy windykacyjnej. Z punktu widzenia Klienta oznaczać to będzie znacznie częstsze telefony, powiadomienia listowne i większe koszty, które poniesiemy z tego tytułu. Jeśli i powyższa metoda nie zmusi pożyczkobiorcy do zwrotu pieniędzy, wstąpi on prawdopodobnie na drogę sądową. Z kolei zwrotem długu zajmie się komornik. Nawiasem mówiąc, koszty będą w tym przypadku znacznie wyższe, niż wartość zaciągniętej pożyczki chwilówki.

Powyższe kroki dotyczą wyłącznie relacji wierzyciel – dłużnik. Jeśli ten ostatni nie zwróci należnych pieniędzy, zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników. Będzie się to wiązało z poważnymi utrudnieniami przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Podsumowanie

Chwilówkę zawsze należy spłacać w terminie. Zwłaszcza, że jakiekolwiek opóźnienia z tego tytułu, mogą być dla nieuczciwego dłużnika znacznie bardziej kosztowne, aniżeli w przypadku innych produktów finansowych, takich jak np. kredyty bankowe. Mimo to, niektóre kroki należy dokładnie przemyśleć. Chodzi tu mianowicie o przełożenie spłaty chwilówki na okres późniejszy.

Tags: