Kredyt hipoteczny – co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to bardzo istotny termin z perspektywy osób, które planują starać się o kredyt hipoteczny. Jest ona jednym z czynników, które w dużej mierze wpływają na decyzję instytucji bankowej. Może ona bowiem przyznać nam kredyt hipoteczny lub też odmówić i odrzucić nasz wniosek. Weryfikacja zdolności kredytowej polega na analizie naszej sytuacji finansowej. Bank ocenia zatem, czy jako potencjalni kredytobiorcy jesteśmy wiarygodni i wypłacalni. Bazuje on na danych, które są dla niego dostępne. Zbiera więc dokumentację oraz weryfikuje specjalne bazy. Wiele osób postrzega ten proces jako przeszkodę na drodze do uzyskania dodatkowych środków, niemniej jednak mechanizm ten ukierunkowany jest zarówno na ochronę banków, jak i osób zainteresowanych kredytami hipotecznymi.

Części składowe zdolności kredytowej – co ma tutaj znaczenie?

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Do podstawowych z nich zaliczyć jednak z pewnością można:

  • historię kredytową
  • wysokość zarobków
  • wysokość wydatków
  • stabilność przychodów
  • wysokość wkładu własnego

Historię naszych zobowiązań banki sprawdzają w specjalnie do tego przeznaczonych bazach danych, w których widnieją nasze długi z przeszłości oraz aktualne zobowiązania. Nieraz znaleźć tam można zarówno negatywne, jak i pozytywne wpisy. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że pusta historia kredytowa w wielu przypadkach wcale nie działa na naszą korzyść, ponieważ bank ma do dyspozycji mniej danych. Jeśli chodzi o zarobki i wydatki, gromadzona jest dokumentacja potwierdzająca nasze przychody. W przypadku wydatków często wymagane jest po prostu oświadczenie osoby starającej się o kredyt. Nie bez znaczenia pozostaje również to, czy jesteśmy na stałe gdzieś zatrudnieni, czy też zarobkujemy dorywczo lub nieregularnie. Od formy pozyskiwania przychodów zależy również to, jakie dokumenty trzeba będzie przedstawić. W przypadku kredytów hipotecznych duże znaczenie ma również wysokość wnoszonego przez nas wkładu własnego – obrazuje ona bowiem również w pewien sposób stan naszych finansów, gdyż kwota ta pochodzi z naszej kieszeni. Na podstawie tych informacji bank jest w stanie dosyć szczegółowo przeanalizować naszą sytuację finansową. Pełnię danych posiadamy jednak tylko my, dlatego powinniśmy sami również przeprowadzić własną analizę w tym zakresie.